Tulisen piwulang luhur lan nilai saben tembang ing ngisor iki!

Posted on

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

 

Tulisen piwulang luhur lan nilai saben tembang ing ngisor iki

 

Lamun sira paksa nulad,

Tuladhaning Kangjeng Nabi,

O, ngger kadohan panjangkah,

Wateke tan betah kaki,

Rehne ta sira Jawi,

Sathithik wae wus cukup,

Aywa guru aleman,

Nelad kas ngepleki pekih,

Lamun pengkuh pangangkah yekti karahmat.

Jawaban:

Piwulang luhur : Wong Jawa ora kena umuk lan nduweni pamrih kang gedhe karo samubarang babagan.

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…