Tulisen piwulang luhur lan nilai saben tembang ing ngisor iki!

Posted on

Baiklah teman-teman.. kita akan membahas soal selanjutnya

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

 

piwulang luhur lan nilai saben tembang ing ngisor iki tulisen!

 

Anggung anggubel sarengat,

Saringane tan den wruhi,

Dalil dalaning ijemak

Kiyase nora mikani,

Ketungkul mungkul sami,

Bengkrakan mring masjid agung,

Kalamun maca kutbah,

Lelagone Dhandhang Gendhis,

Swara arum ngumandhang cengkok palaran.

Jawaban:

Piwulang luhur : Akeh bocah enom saiki ing babagan agama mung mangreteni kulitane utawa njabane ora paham karo maknane saengga padha nduweni watak umuk kang gedhe.

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…