Tulisen piwulang luhur lan nilai saben tembang ing ngisor iki!

Posted on

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

 

Tulisen piwulang luhur lan nilai saben tembang ing ngisor iki!

 

Nanging enak ngupa boga,

Reh ne ta tinitah langip,

Apata suweting Nata,

Tani tanapi agrami,

Mangkono mungguh mami,

Padune wong dahat cubluk,

Durung wruh cara Arab,

Jawaku wae tan ngenting,

Parandene paripaksa mulang putra.

jawaban :

Piwulang luhur : Wong Jawa iku kudu gelem golek rejeki kanggo nguripi anak-anake.

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…