Tulisen piwulang luhur lan nilai saben tembang ing ngisor iki! Lowung kalamun tinimbang, Ngaurip tanpa prihatin,

Posted on

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

 

Tulisen piwulang luhur lan nilai saben saben tembang ning ngisor iki!

 

Lowung kalamun tinimbang,

,

Nanging ta ing ,

Pra mudha kang den karemi,

Manulad nelad nabi,

Nayakengrat Gusti rasul,

Anggung ginawe umbąg,

Saben seba mampir masjid,

.

Jawaban:

Piwulang luhur : Dadi bocah nom iku kudu seneng laku prihatin lan ora kena umuk karo ilmu kang nembe oleh diduweni.

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-temanR0;