Nanging ta paksa tutur, Tembang ing dhuwur katujokake kanggo wong tuwa supaya

Posted on

Baiklah teman-teman.. kita akan membahas soal selanjutnya

,

Rehning tuwa tuwase mung catur,

Bok lumuntur lantaraning reh utami,

Sing sapa temen tinemu,

Nugraha geming kaprabon.

 

Tembang ing ndhuwur iku kanggo wong tuwa supaya

Jawaban:

Tembang ing dhuwur nduweni tujuwan kanggo wong tuwa kanggo menehi pitutur marang anak.

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-temanR0;