Bab apa wae kang kudu digatekake nalika arep gawe tembang Gambuh

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

Bab apa wae kang kudu digatekake nalika arep gawe tembang Gambuh?

Jawaban:

a. Yen arep ngarang tembang Gambuh kudu nggatekake tembung-tembung ing tembang Gambuh.

b. Watak tembang Gambuh yaiku sumanak utawa sumadulur.

c. Tembang Gambuh iki nduweni ancas kanggo menehi piwulang utawa pitutur.

d. Tembung-tembung ingkang dipunginakaken kedahipun tembung-tembung ingkang edi peni utawi endah supados tembang ingkang di damel katingal sae.

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…

Artkel Terkait  According To The Author, How Is Technology A Window Into A New World