Andharna maknane tembang Gambuh

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

Bab apa wae kang kudu digatekake nalika arep gawe tembang Gambuh?

Jawaban:

Tegesipun tembang Gambuh inggih menika ngandharaken satunggaling tiyang ingkang sampun dewasa supados saged tuwuh kabetahan lahir-batin, kulawarga lan masarakat, ugi pribadi saha Gusti.

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…

Artkel Terkait  Pembahasan Matematika SMP UN 2015 No. 21