Apa piwulang kang diandharake ing Serat Wedhatama pupuh Sinom

Posted on

Baiklah Teman teman selanjutnya kita akan membahas soal di bawah ini

 

 

Jawaban :

 

Piwulang ingkang dipunandharaken wonten ing menika piwulang kangge nggayuh kasampurnan ngelmu.

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-temanR0;