Andharna lima wae jinise wayang

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

Andharna lima wae jinise wayang

jawaban :

1. Wayang Purwa (Wayang Kulit) digawe saka kulit sapi sing wis dioleh, ditatah banjur disungging, critane saka Mahabarata lan Ramayana.

2. Wayang wong: crita wayang kulit kang dipragakake wong (manungsa).
3. Wayang golek: digawe saka kayu dientha (dibentuk) kaya manungsa ing tokoh wayang wong wong. Tuladha: Bima, Bawor, Semar

. Wayang Menak: wayang dibentuk cengkorongane padha wayang golek, digawe saka kayu, teras dilukis. Critane nggambarake tokoh-tokoh islam ing tanah Jawa

. Wayang Wahyu: digawe saka kulit meh padha karo wayang kulit kang nyritakake tokoh-tokoh perkembangan agama Kristen. Wujud blegere digawe kaya tokoh-tokoh manungsa. Tuladha: herodes, mathius
.
. Wayang Potehi: wayang digawe nganggo seng baja bagian ngisor utawa dasar sikil diwenehi magnet supaya bisa mlaku ing dhuwur panggung saka lembaran . Wayang niki uga diarani wayang Cina amarga critane njupuk saka tokoh-tokoh China.

7. Wayang Beber: wayang sing critane digambar/dilukis ing kain amba sing wujude geber utawa tonil. Yen pentas utawa pagelaran nggelar geber sing saben kain isine siji crita. Tuladha: crita Jaka Tarub, Raden Panji lsp

8. Wayang Suluh: wayang kanggo sesuluh/penerangan sing nggelar tokoh-tokoh sing kudu dimangerteni masyarakat.

. Wayang Thengul: wujude meh padha wayang golek, bedane sing dadi tokoh iku
tokoh masyarakat sing lagi nyekel kekuasaan, tuladhane tokoh lurah, kyai, pak carik lsp.

10. Wayang Klithik: wayang ukiran wayang sing nggambarake tokoh-tokoh wayang njupuk saka crita Mahabarata lan Ramayana. Ukiran wayang iki diwadhahi kothak yen pentas wayang sakothak digawa lan dipindhah-pindhah kaya ngamen uga nggawa gamelan nanging maksimal instrumen.

Jinise wayang kaya ing ngisor iki.

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…