Tegese tembung “arsa” yaiku

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

 

Kasusu arsa weruh,

Cahyaning Hyang kinira yen karuh,

Ngarep-arep urup arsa den kurebi,

Tan wruh kang mangkono iku,

Akale keliru enggon.

 

Tegese tembung “arsa” yaiku

 

Jawaban :

 

Tegese tembung “arsa” yaiku pangarep-arep utawi kekarepan

 

—————-#—————-

 

 

Semoga bermanfaat teman-teman…