golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki!

1.Tilar

2.Wijang

.Cahyane

.Bocah lola

.Sarirane

.Lemah dhangan

7.Pituduh

8.Kawisudha

.Sayembara

10.Kawistara

Jawaban:

1.Tilar = Tinggal,mati

2.Wijang = Lurus, turut

.Cahyane = Warnaning sorot, guwayaning polatan

.Bocah lola = Bocah sing ora nduwe bapak

.Sarirane = Awake

6.Lemah dhangan = Lemah pundhen (sarean)

7.Pituduh = Sing dituduhake, pitutur

8.Kawisudha = Diunggahake pangkate

.Sayembara = Pasanggiri sing ginantungan ganjaran

10.Kawistara = katon, ketok

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-temanR0;