Apa kang diarani nilai sosial sajroning tembang

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

apa kang diarani nilai sosial sajroning tembang?

Jawaban:

Nilai sosial mujudake piwulang luhur kang gegayutan karo pranatan urip ing masyarakat.

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…