Raden Bima utawa Bimasena iku anak lanang nomer loro saka Prabu Pandhu

Posted on

Baiklah Teman teman selanjutnya kita akan membahas soal di bawah ini

 

Raden Bima utawa Bimasena iku putra nomer loro saka Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi sing asale saka Pandhawa Lima. Bima uga nduweni jeneng liya, yaiku Werkudara sing tegese wani, medeni sapa wae sing dadi mungsuhe.

Alur crita ngandharake unsur intrinsik, yaiku

Jawaban :

Alur crita nggambarake unsur intrinsik, yaiku paraga.

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…