Apa piwulang kang diandharake ing Serat Wedhatama pupuh Sinom

Posted on

Baiklah Teman teman selanjutnya kita akan membahas soal di bawah ini

 

Apa piwulang kang diandharake ing Serat Wedhatama pupuh Sinom

 

Jawaban :

 

Piwulang ingkang dipunandharaken wonten ing Serat Wedhatama pupuh Sinom menika piwulang kangge nggayuh kasampurnan ngelmu.

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…