Kasusu arsa weruh, Cahyaning Hyang kinira yen karuh, Surasane tembang kasebut yaiku

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

Kasusu arsa weruh,

Cahyaning Hyang kinira yen karuh,

Ngarep-arep urup arsa den kurebi,

Tan wruh kang mangkono iku,

Akale keliru enggon.

Pethikan tembang kasebut yaiku?

 

Jawaban :

Pesen saka tembang kasebut pengin sih-rahmaté Gusti kanthi cara sing salah

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…