Tes Padanan Kata (Sinonim) 1. BAKA 2. DAM 3. HAKIKAT

Posted on

Baiklah teman-teman.. kita akan membahas soal selanjutnya

Tes Padanan Kata (Sinonim)

1. BAKA 

    a.     Sebentar 

    b.     Selamanya 

    c.      Abadi 

    d.     Elabolasi 

    e.     Bertahan lama 

2. DAM

     a.     Denda 

     b.     Pajak 

     c.      Gaji 

     d.     Laba

     e.     Kesalahan

3. HAKIKAT

     a.     Kesalahan

     b.   Kebenaran 

     c.   Pedoman

     d.   Asaz

     e.   Teori 

4. ILUSTRASI

     a.     Pembuktian

     b.     Penjelasan

     c.      Contoh

     d.     Penjiwan

     e.     Gambaran

5. IMBAS 

     a.     Pengaruh 

     b.   Pengawasan 

     c.   Alasan 

     d.   Bukti 

     e.    Penjagaan 

6. JAHIL 

     a.     Pintar 

     b.     Nakal 

     c.     Hiperaktif 

     d.     Bodoh

     e.     Abnormal

7. KAFI

     a.     Mapan

     b.     Menetap

     c.     Lengkap

     d.     Berpindah

     e.     Sesuai urutan

8. KANAKA

     a.     Sering

     b.     Manusia

     c.     Hewan

     d.     Jarang

     e.     Serius

9. KOREKTIF

     a.     Khusus

     b.     Tanggap

     c.     Sempurna

     d.     Umum

     e.     Kritis

10. KRIPTO

      a.     Kuatir

      b.     Pintar sekali

      c.     Rahasia

      d.     Hebat 

      e.     Profesionalis

11. LABIL

      a.     Konsisten

      b.     Mudah berubah

      c.     Konsekuens

      d.     Tetap

      e.     Ajaib

12. LAKTOSA

      a.     Enzim

      b.     Manis

      c.     Gula

      d.     Gula susu

      e.     Zat dalam tubuh

13. LANDING

      a.     Lintasan

      b.     Kecelakaan

      c.     Mendarat

      d.     Terbang

      e.     Pengisian bahan bakar

14. LARAS

a.     Berbelok

b.     Keturunan

c.     Pedadogik

d.     Lurus

e.     Sempurna

15. PAKAR

a.     Ilmuan

b.     Cendekiawan

c.     Dosen

d.     Guru besar

e.     Guru

16. SIRKULASI

a.     Jalur

b.     Landasan

c.     Peredaran

d.     Penyebaran

e.     Pengelompokan

17. ABNORMAL

a.     Aneh

b.     Luar biasa

c.     Ajaib

d.     Keajaiban

e.     Sempurna

18. ABSTRAKTIF

a.     Ringkas

b.     Sederhana

c.     Tidak nyata

d.     Khayalan

e.     Contoh

19. EKSAMINATOR

a.     Pelatih

b.     Pengampu

c.     Pejabat

d.     Polisi

e.     Penguji

20. EKSTRAVAGANSI

a.     Obat

b.     Keborosan

c.     Kemajuan

d.     Keindahan

e.     Absah

21. RASIONAL

a.     Baik

b.     Pintar

c.     Bijaksana

d.     Berpikir keras

e.     Nyata

22. RATIFIKASI

a.     Pembukaan

b.     Penciptaan

c.     Penutupan

d.     Pembahasan

e.     Pengesahan

23. UPETI

a.     Gaji

b.     Upah

c.     Pajak

d.     Denda

e.     Ganti rugi

24. VALID

a.     Nyata

b.     Resmi

c.     Sah

d.     Tepat

e.     Otentik

25. VERIFIKASI

a.     Pembetulan

b.     Pembuktian

c.     Pengesahan

d.     Pembahasan

e.     Penyederhanaan

26. KONTEMPORER

a.     Aneh

b.     Kuno

c.     Pada masa kini

d.     Tidak beraturan

e.     Abstrak

27. EVOKASI

a.     Pengungsian

b.     Penilaian

c.     Perubahan

d.     Pengaruh rasa

e.     Izin menetap

28. ACUAN

a.     Pegangan

b.     Pedoman

c.     Pemacu

d.     Rujukan

e.     Pendorong

29. PORTO

a.     Segel

b.     Materai

c.     Perangko

d.     Biaya

e.     Dana

30. PROTEKSI

a.     Pengawalan

b.     Perlindungan

c.     Pengawasan

d.     Penjagaan

e.     Pengamanan

Semoga bermanfaat teman-teman…