golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki!

1.Tilar

2.Wijang

3.Cahyane

4.Bocah lola

5.Sarirane

6.Lemah dhangan

7.Pituduh

8.Kawisudha

9.Sayembara

10.Kawistara

Jawaban:

1.Tilar = Tinggal,mati

2.Wijang = Lurus, turut

3.Cahyane = Warnaning sorot, guwayaning polatan

4.Bocah lola = Bocah sing ora nduwe bapak

5.Sarirane = Awake

6.Lemah dhangan = Lemah pundhen (sarean)

7.Pituduh = Sing dituduhake, pitutur

8.Kawisudha = Diunggahake pangkate

9.Sayembara = Pasanggiri sing ginantungan ganjaran

10.Kawistara = katon, ketok

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…