Saka tembang Sinom ing ngarep, golekana tegese tembung-tembung angel ing ngisor iki! Sawise negesi

Posted on

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

 

, tembung, banjur tulisen isine tembang kasebut!

1.     Nuladha

1.     Nuladha

2.     Tumrape

.     Ngeksiganda

4.     Kepati

5.     Amarsudi

.     Sudane

7.     Pinesu

8.     Tapa brata

.     Tanapi

10.  Siyang

11.  Ratri

12.  Amamangun

1.  Karyenak

14.  Tyasing

15.  Sasama

16.  Utama

Jawaban :

1.     Nuladha = Nyonto

2.     Tumrape = Kanggo

.     Ngeksiganda =Mataram

4.     Kepati =Temen

5.     Amarsudi =Tekun/ngudi

6.     Sudane = Nyudo

7.     Pinesu =Nganggo cara/dalan

8.     Tapa brata =Tapa/prihatin

.     Tanapi = Kang dilakoni

10.  Siyang = Awan

11.  Ratri = Bengi

12.  Amamangun = Gawe Karya

1.  Karyenak = Lelaku, Solah tingkahe

14.  Tyasing = Ati tentrem

15.  Sasama = Pepadha

16.  Utama = Becik, linuweh

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman, jangan lupa share ke teman2 yg lain nyaR0;