Kapal yang berada di laut lebih cepat berkarat daripada kapal di sungai. Faktor yang paling dominan

Posted on

Baiklah Kita Akan Membahas Soal Selanjutnya Di Bawah Ini

Kapal yang berada di laut lebih cepat berkarat daripada kapal di sungai. Faktor yang paling dominan memengaruhi perkaratan pada kapal di laut adalah ….

     A.elektrolit

     B.suhu

     C.galvanic coupling

     D.pH

     E.H2O

Pembahasan:

Kapal yang berada di laut lebih cepat berkarat daripada kapal di sungai. Faktor yang paling dominan memengaruhi perkaratan pada kapal di laut adalah elektrolit.

 

Jawaban A