Golekana tegese tembung ing ngisor iki! 1. Pasamuan 2. Martani 3. Sinambi 4. Mangsa

Posted on

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

 

Goleki tegese tembung ing ngisor iki

1.Pasamuan

2.Martani

.sinambi

4.Mangsa

5.Ngasepi

.Lalana

7.Nggayuh

8.Kayun

9.Tyas

10.Panggah

11.Dhahar

12.Nendra

1.Wisma

14.Laladan

15.Sepuh

1.Kapti

17.Marsudi

18.Tulus

19.Reh

20.Jalanidhi

21.Sruning

22.Brata

2.Wahyu

24.Kataman

25.Dyatmika

2.Mesu

Jawaban:

1.Pasamuan : Pakumpulan

2.Martani : Nglipur

.Sinambi : Nyambi

4.Mangsa : Wektune, wancine

5.Ngasepi : Nyepi

6.Lalana : Lungo

7. Nggayuh : Ngranggeh

8. Kayun : Kapenginan

9.Tyas : Ati

10.Panggah : Ora beda, tetep

11.Dhahar : Mangan

12.Nendra : Turu

1.Wisma : Omah

14.Laladan : Tlatah

15.Sepuh : Tuwa

16.Kapti : Kapenginan

17.Marsudi : Usaha

18.Tulus : Ora duwe milik

19.Reh : Prakara

20.Jalanidhi : Samudra

21.Sruning : Kuwate

22.Brata : Tapa

2.Wahyu : Pesen

24.Kataman : Ditampa

25.Dyatmika : Urip kang sejati

26.Mesu : Ngudi kanti temen-temen

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-temanR0;