Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al- Al-‘alim adalah

Posted on

Di antara pengamalan dari keyakinan terhadap al- Al-̵;alim adalah

 

A. rajin dalam menimba ilmu

B. berusaha menghindari kemungkaran

C. bersikap dermawan kepada sesama

D. bersikap pemaaf kepada sesama

 

Jawaban: A

pembahasan :

Di antara pengamalan dari keyakinan terhadap al- Al-̵;alim adalah rajin dalam menimba ilmu