Apa pepeling lan patuladhan saka crita kasebut “Jaka Tingkir”

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

Apa wae pepeling lan patuladhan saka crita “Jaka Tingkir”?

Jawaban:

pitunjuk lan tuladha saka crita “Jaka Tingkir”?

a. Wong sing nggayuh sukses pancen akeh alangan lan kesulitan sing kudu ditindakake.

b. Sapa sing manut marang dhawuhe guru, mula sejatine bakal kasembadan, apadene kang dikarepake.

c. Wong sing arep marem kudu gelem nyambut gawe dhisik, ora ana kasenengan tanpa lara.

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…