Unsur Mn yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan bilangan oksidasi S dalam SO2 adalah

Posted on

Unsur Mn yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan bilangan oksidasi S dalam SO2 adalah

     A.   MnCO

     B.    Mn

     C.    MnCl

     D.   MnO

     E.    MnO2

 

Pembahasan:

 

Unsur S dalam SO2

Biloks SO2 = 0

    S + 2O = 0 

    S + 2 × (-2) = 0

    S = +4

 

Unsur Mn dalam MnO2

Biloks MnO2 = 0

   Mn + 2O = 0

   Mn + 2 × (-2) = 0

   Mn = +4

 

Unsur Mn yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan bilangan oksidasi S dalam SO2 adalah MnO2.

Jawab : E