Umara merek maripih Tegese gatra kasebut yaiku

Posted on

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

Wikan wengkoning samodra,

Kederen wus ideri,

Kinemat karmot ing driya,

Rinegan sagegem dadi,

Dumadya angratoni,

Nenggih Kangjeng Ratu Kidul,

Ndedel nggayuh nggegana,

Umara merek maripih,

Sor prabawa lan wong agung Ngoksiganda.

Umara merek maripih

 

Tegese gatra kasebut yaiku ….

Jawaban:

Tegese gatra “Umara merek maripih” yaiku sowan kanthi urmat.

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…