Tulisen piwulang luhur lan nilai saben tembang ing ngisor iki!

Posted on

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

 

Tulisen piwulang luhur lan nilai saben tembang ing ngisor iki

 

Ambawani tanah Jawa,

Kang padha jumeneng aji,

Satriya dibya sumbaga,

Tan lyan trahing Senapati,

Pan iku pantes ugi,

Tinelad labetanipun,

Ing sakuwasanira,

Enake lan jaman mangkin,

Sayektine tan bisa ngepleki kuna.

Jawaban:

Piwulang luhur : Kita kabeh kang urip jaman saiki kudu gelem nuladhani tumindake Senapati kang bisa dadi pemimpin kang mangaribawa.

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…