Tembung-tembung ing ngisor iki golekana tegese! 1. Pamrayogane 2. Wusanane 3. Bosah-baseh

Posted on

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

 

Tembung-tembung ing ngisor iki goleki tegese

a.     Pamrayogane

b.     Wusanane

c.     Bosah-baseh

d.     Ageman

e.     Nuli

f.     Bratayuda

g.     Tenger

h.     Sinandhi

i.     Wawan sabda

j.  Tetunggule

k.  Marcapada

l.  Age-age

m.  Pralaya

n.  Manunggal

o.  Praenane

p.  Diampingi

Jawaban:

a.     Pamrayogane = Apike, becike

b.     Wusanane = Akire

c.     Bosah-baseh = Morak-marik

d.     Ageman = Klambi

e.     Nuli = Sabanjure

f.     Bratayuda = Perang

g.     Tenger = Tanda

h.     Sinandhi = Supaya ora katon

i.     Wawan sabda = Jagongan, pangucap

j.  Tetunggule = Pimpinane

k.  Marcapada = Alam donya

l.  Age-age = Cepet-cepet

m.  Pralaya = Mati, seda

n.  Manunggal = Dadi siji

o.  Praenane = Praupane

p.  Diampingi = Ngiringi, njejeri

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…