Sawise Gajah Sena nyuwek bungkus sing mbuntel Raden Bima, Latar panggonan saka pethikan crita ing dhuwur yaiku

Posted on

Baiklah teman-teman.. kita akan membahas soal selanjutnya

sak uwise Gajah Sena nyuwek bungkus sing mbuntel Bima, Bathara Narada banjur njupuk bungkuse, banjur digawa mabur marang Kadipaten Banakeling. Kadipaten Banakeling di rajani dening Adipati Sapwani.

Adipati Sapwani nduwe garwa jenenge Dewi Drata. Adipati Sapwani dereng diparingi putra sampun dangu. Adipati Sapwani lan Dewi Drata sregep anggone nyuwun marang poro dewa. Adipati Sapwani lan Dewi

Drata tapa ing Gunung Gihacolo

 

panggonan saka  crita ing dhuwur yaiku?

 

Jawaban :

panggonan saka  crita ning duwur yaiku Kadipaten Banakeling.

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…