Sapa sing dadi patuladhan ing Serat Wedhatama pupuh Sinom

Posted on

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

Sapa sing dadi patuladhan ing Serat Wedhatama pupuh Sinom?

Jawaban:

Nata Mataram, Panembahan Senapati kang nduweni gelar wong agung ing Ngeksiganda (K.G.P.A.A. Sri Mangkunegara IV).

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…