Kepiye wujude ageman kang diwenehake Bathari Durga marang Si Bungkus

Posted on

Baiklah teman-teman.. kita akan membahas soal selanjutnya

Sandhangan apa sing diparingake Bathari Durga marang Bungkus?

Jawaban :

Sandangan kasebut awujud mori poleng bang bintul kanthi pola petak ireng lan putih.

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…