Ing tembang Gambuh, gatra kang guru lagune tiba swara suku utawa u yaiku gatra kaping

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

 

Ing tembang Gambuh, gatra kang guru lagune tiba swara suku utawa u yaiku gatra kaping?

 

Jawaban :

 

Wonten ing tembang Gambuh, gatra ingkang guru lagu nembangaken swanten suku utawi u inggih menika gatra 1, 2, lan 4.

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…