Gunung Kemukus diarani kramat amarga

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

Legendha Gunung Kemukus utawa luwih kawentar kanthi aran legendha Pangeran Samodra iku asale utawa ngrembaka ing Desa Pendhem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Ing Gunung Kemukus iku ana kuburan utawa makam kramat Pangeran Samodra sing saben malem Jumuwah mesthi ditekani/dijiyarahi wong saka ngendi-endi papan. Gunung Kemukus Iku wujude mung gunung anakan. Jeneng “Kemukus” iku sejatine jeneng wit kemukus, wit kang wujude kaya wit ringin, nanging ora duwe sulur.

 

Gunung Kemukus diarani kramat amarga

Jawaban :

Gunung Kemukus diarani kramat amarga ana makam keramat Pangeran Samodra.

 

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-teman…