Gancarna tembang Gambuh ing ngisor iki

Posted on

Baiklah teman-teman kita akan membahas soal selanjutnya di bawah ini

Gancarna tembang Gambuh ing ngisor iki

Samengko ingsun tutur,

,

Dihin raga, cipta, jiwa, rasa kaki,

Ing kono lamun tinemu,

Tandha nugrahing Manon.

 

Jawaban:

 

Sabanjure aku ngomong

Ana papat perkara sing ora bakal ilang

Antarane raga, cipta, nyawa, rasa, anakku

Ing papat perkoro kaya mengkono

Tandha sih-rahmatipun Gusti

—————-#—————-

 

Semoga bermanfaat teman-temanR0;