Apa tegese tembung “wedhatama” iku

Posted on

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

Baiklah teman teman kita akan membahas soal selanjut nya yg ada di bawah :

Apa tegese tembung “wedhatama”

jawaban :

Tegese tembung wadhatama yaiku asale saka tembung ”wedha” kang tegese ilmu pangerten, lan tembung ”Tama” kang tegese becik. Miturut R. Tanojo tegese saka tembung ”wedhatama” yaiku pepathokaning putra. Di deleng saka tembung ”wedha” yen duwe teges yaiku pepakem utawa patokan lan “tama” utawa utama kuwi kang duwe teges anak, pepathikaning putra kuwi tegese pathokan utawa pedoman kanggo putra lan putrine.

Dalam bahasa Indonesia, makna dari kata wadhatama berasal dari kata ”wedha” yang berarti ilmu, dan kata ”tama” yang berarti baik. Menurut R. Tanojo arti kata ” wedhatama” adalah pepathokaning putra. Dilihat dari kata ”wedha” yang berarti pepakem atau patokan dan “tama” atau utama yang berarti anak, pepathokaning putra berarti tolok ukur atau pedoman bagi putra dan putrinya.

Pembahasan

Serat wedhatama iku salah sawijining seratane Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo, utawa singkatane KGPAA Mangkunegara IV kang wujude tembang. Serat wedhatama kuwi ngemot tembang macapat yaiku: pupuh Pangkur, Sinom, Pocung, Gambuh lan Kinanthi. Cacahe ana 5 pupuh, ing ngisor iki limang pupuh ing serat wedhatama yaiku:

Pangkur – 14 Pada
Sinom – 18 Pada
Pocung – 15 Pada
Gambuh – 35 Pada
Kinanthi – 18 Pada

Dalam bahasa Indonesia, serat wedhatama adalah salah satu surat dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo, atau disingkat KGPAA Mangkunegara IV dalam bentuk lagu. Serat Wedhatama berisi lagu-lagu macapat yaitu: pupuh Pangkur, Sinom, Pocung, Gambuh dan Kinanthi. Ada 5 pupuh, berikut lima pupuh dalam serat wedhatama adalah:

Pangkur – 14 Pada
Sinom – 18 Pada
Pocung – 15 Pada
Gambuh – 35 Pada
Kinanthi – 18 Pada

Semoga bermanfaat teman-teman…